TRADEPOL Grupa

pl en de ru fr es

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych FOB – Decor sp. z o.o.

Klauzula Informacyjna RODO

W związku, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej przedstawiamy Państwu informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FOB-Decor Sp. z o.o., Turza, ul. 1 Maja 4, 42-450 Łazy.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 535 658 132, e-mail  iod@justpok.pl