TRADEPOL Grupa

pl en de ru fr es

Polityka jakości

Podstawowym celem działalności Grupy Tradepol jest zaspokojenie potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych klientów w zakresie produktów i usług wysokiej jakości. Monitorowanie zadowolenia klienta, spełnianie jego oczekiwań dotyczących wyrobu jak i usług oraz ciągłe ich doskonalenie jest koniecznym warunkiem rozwoju i sukcesu Grupy Tradepol. Aby sprostać tym warunkom i stawianym wymaganiom wdrożyliśmy, utrzymujemy oraz ciągle doskonalimy system zarządzania jakością oparty na modelu procesowym według normy PN-EN ISO 9001:2015. Politykę Jakości realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

  • ciągłe doskonalenie naszych produktów, zapewnienie im wysokiej i stabilnej jakości oraz dbanie o wysoki poziom zadowolenia klientów
  • realizowania naszych usług terminowo z zachowaniem przyjętych norm bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów
  • wdrażanie innowacyjnych technologii będących odpowiedzią na rosnące wymagania klienta
  • partnerska współpraca z dostawcami
  • realizacja planów finansowych
  • ciągłe doskonalenie naszych procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
  • ciągła poprawa kompetencji naszych pracowników oraz zapewnienie im bezpieczeństwa jak i higieny pracy
  • ograniczanie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko

Realizacja Polityki Jakości i utrzymanie efektywnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz jego ciągłe doskonalenie ma na celu wzrost zaufania klientów, co do jakości zarówno naszych wyrobów jak i usług a tym samym umocnienie pozycji naszych marek na rynku. Bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa we wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zapewnia skuteczność osiągania celów i podjętych zobowiązań. Ponadto deklarujemy pełne przestrzeganie przepisów prawnych w odniesieniu do naszych działań oraz wyrobów. Posiadamy certyfikowany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. system zarządzania jakością – certyfikat nr 000210014/1