TRADEPOL Grupa

pl en de ru fr es

Bezpieczeństwo pracowników

Warunki w jakich wykonują swoje obowiązki zawodowe nasi pracownicy są dla nas bardzo ważnym aspektem, ponieważ najważniejsze jest życie i zdrowie człowieka. Od początku naszej działalności każdego roku zwiększamy poziom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników na terenie naszych zakładów produkcyjnych. Wiemy jak ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma środowisko w jakim pracownik wykonuje powierzone mu zadania. Dlatego w Grupie Tradepol stosujemy następujące rozwiązania mające na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa:

  • edukacja i szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz weryfikacja wiedzy
  • wdrażanie oraz egzekwowanie procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa
  • częste kontrole miejsc pracy, parku maszynowego oraz pojazdów
  • przestrzeganie badań technicznych jak i homologacji maszyn oraz urządzeń
  • ciągła modernizacja parku maszynowego
  • identyfikacja oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń
  • odpowiednie przystosowanie miejsc pracy, wraz z opisem zagrożeń
  • tworzenie przyjaznego oraz higienicznego środowiska pracy

Co pewien czas dokonujemy analizy obowiązujących rozwiązań i jeśli jest to wskazane dokonujemy korekty aby praca w naszych spółkach spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa.