TRADEPOL Grupa

pl en de ru fr es

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Grupa Tradepol od dłuższego czasu kładzie ogromny nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Trzonem naszej działalności jest głównie produkcja dlatego też staramy się aby miała ona jak najmniejszy wpływ na otaczające zasoby naturalne a co za tym idzie zwiększać ochronę zdrowia mieszkańców w regionie. Podejmujemy szereg działań w zakresie zewnętrznych jak i wewnętrznych procedur pro ekologicznych które pozwalają nam z roku na rok obniżać poziom negatywnego wpływu na otoczenie. Do najważniejszych należą:

 • dbanie o należyty stan wszelkich maszyn oraz urządzeń
 • ciągła modernizacja parku maszynowego
 • ulepszanie procesu projektowania produktów
 • poprawa procedur produkcji oraz jej jakości
 • efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów
 • ograniczanie wytwarzanych odpadów
 • współpraca z organizacją odzysku opakowań REKOPOL S.A.
 • obniżanie poziomu emisji substancji LZO do atmosfery
 • wdrażanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • wdrożenie rozwiązań elektronicznego obiegu dokumentów zmniejszających liczbę wydruków
 • szkolenia podnoszące świadomość pro ekologiczną pracowników

Namacalnym przykładem działania na rzecz poprawy oddziaływania na środowisko zewnętrzne jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Turzy prowadzona w oparciu o najnowsze rozwiązania pro ekologiczne, zakup nowych energooszczędnych maszyn do linii produkcyjnej czy nowoczesna flota samochodów firmowych. Polityka Grupy Tradepol zakłada ciągły rozwój a co za tym idzie ukierunkowanie w stronę rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.