TRADEPOL Grupa

pl en de ru fr es

Otoczenie społeczne

Mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie przez spółki Grupy Tradepol, od wielu lat staramy się budować dobre relacje z otaczającą nas społecznością. Relacje opieramy na zasadach partnerstwa, przestrzegania prawa i wsparcia dla społecznych inicjatyw. Realizacja naszej strategii odpowiedzialności społecznej wiąże się bezpośrednio z działalnością sponsoringową. Czynne uczestnictwo w działaniach sponsoringowych pozwoliło nawiązać kontakt m.in. z lokalnymi klubami sportowymi, wspierając polski sport. Aktywnie włączamy się też w działalność charytatywną. Wspieramy darowiznami liczne organizacje, m.in. Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu, Szkołę Podstawową w Ciągowicach czy Ochotniczą Straż Pożarną w Turzy. Dialog społeczny w sposób naturalny towarzyszy działalności, która poprzez swoją skalę i charakter wpływa na jakość i standardy życia mieszkańców.